Skip to main content
Blog

Biocydy – przegląd aktów prawnych

By 19 lipca, 2023No Comments

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/1079 z dnia 2 czerwca 2023 r. zatwierdzające octan (13Z)-heksadek-13-en-11-yn-1-ylu jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 19 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 144 z 5.6.2023, str. 11—13)
Źródło>>>

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1085 z dnia 2 czerwca 2023 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, serotyp H14, szczep AM65-52, do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 144 z 5.6.2023, str. 94—95)
Źródło>>>

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1086 z dnia 2 czerwca 2023 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia metoflutryny do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 Dz.U. L 144 z 5.6.2023, str. 96—97
Źródło>>>

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1087 z dnia 2 czerwca 2023 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia lambda-cyhalotryny do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 144 z 5.6.2023, str. 98—99)
Źródło>>>

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1088 z dnia 2 czerwca 2023 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia deltametryny do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 Dz.U. L 144 z 5.6.2023, str. 100—101
Źródło>>>

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1097 z dnia 5 czerwca 2023 r. niezatwierdzająca cyjanamidu jako istniejącej substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 3 i 18 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 146 z 6.6.2023, str. 27—29)
Źródło>>>

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1423 z dnia 5 lipca 2023 r. uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/1486 przedłużającą ważność zatwierdzenia akroleiny do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 12 (Dz.U. L 174 z 7.7.2023, str. 15—16)
Źródło>>>

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1424 z dnia 5 lipca 2023 r. nieodnawiająca zatwierdzenia akroleiny do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 12 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 174 z 7.7.2023, str. 17—18)
Źródło>>>

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1421 z dnia 6 lipca 2023 r. zatwierdzające ditlenek siarki uwalniany z pirosiarczynu sodu jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 9 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 174 z 7.7.2023, str. 9—11)
Źródło>>>

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1429 z dnia 7 lipca 2023 r. zatwierdzające wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium), otrzymywany przy pomocy dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym, jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 175 z 10.7.2023, str. 12—14)
Źródło>>>

Leave a Reply