Skip to main content
Blog

SZKOLENIE ONLINE: Produkty biobójcze – najnowsze zmiany w przepisach, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności

By 8 października, 2021No Comments

Produkty biobójcze, szczególnie te przeznaczone do dezynfekcji to nieustająco gorący temat ostatnich miesięcy ze względu na reżim sanitarny, który obowiązuje podczas pandemii. Pozwolenia tymczasowe nie są już wydawane, jednakże produkty na bazie pozwoleń tymczasowych mogą być jeszcze dostępne w obrocie. Warto znać przesłanki pozostawania produktów na rynku, a także wymagania rejestracyjne w celu dalszego ich udostępniania na bazie pozwoleń narodowych. Niestety nie wszystkie podmioty są świadome obowiązujących przepisów i ich zmian.

Szkolenie: Produkty biobójcze – najnowsze zmiany w przepisach, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności przeznaczone jest dla wszystkich producentów, importerów, dystrybutorów, organów kontrolnych zainteresowanych tematem produktów biobójczych (m.in. dezynfektantów, insektycydów, konserwantów).

Uczestnicy dowiedzą się jakie przepisy prawne regulują kwestię udostępniania i stosowania produktów biobójczych, jakie są możliwości uzyskania pozwoleń i od czego zależy rodzaj procedury rejestracyjnej, którą można zastosować. Zostaną omówione założenia projektu zmiany ustawy o produktach biobójczych. Zostanie omówiona również sierpniowa decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej w zakresie niezatwierdzenia niektórych substancji czynnych. Przedsiębiorcy posiadający już w swojej ofercie produkty biobójcze zdobędą wiedzę w zakresie terminów oraz warunków zachowania ważności pozwoleń.

Tematyka szkolenia obejmuje: przepisy prawne regulujące zasady udostępniania produktów biobójczych, program przeglądu substancji czynnych i jego wpływ na istniejące produkty, możliwe procedury rejestracyjne (narodowe, europejskie, tymczasowe), podstawowe wymagania odnośnie dokumentacji rejestracyjnej, narzędzia IT wymagane przy rejestracji. Warto podkreślić, iż pozwolenia narodowe z datą ważności 31.12.2024 r. mogą zostać wcześniej uchylone jeśli nie wpłynie w terminie nowy wniosek rejestracyjny przygotowany w oparciu o wymagania europejskie. Niezłożenie wniosku wg. procedury europejskiej skutkuje brakiem możliwości sprzedaży produktów i coraz więcej podmiotów zgłębia ten temat zbyt późno.

Procedura europejska jest nieunikniona z uwagi na zbliżający się koniec okresu przejściowego, który będzie w pełni obligował wszystkie produkty biobójcze do ponownej rejestracji. Na szkoleniu będzie możliwe omówienie również indywidualnych problemów związanych z wprowadzanymi do obrotu produktami biobójczymi.

Sprawdź szczegóły>>>

Sprawdź pozostałe szkolenia online w naszym kalendarzu>>>

Leave a Reply