Skip to main content
Blog

Zatwierdzenie alkilu chlorku dimetylobenzyloamonu w PT 3 i PT 4

By 29 czerwca, 2021No Comments

W ramach programu przeglądu określonego w art. 89 ust. 1 rozporządzenia nr 528/2012, ustanowionego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2014 alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C16)) oceniono jako istniejącą substancję czynną w: grupie produktowej PT 3 (produkty biobójcze przeznaczone do utrzymywania higieny weterynaryjnej) i grupie produktowej PT 4 (środki dezynfekujące mające kontakt z żywnością i paszami – dziedzina żywności i pasz).Data zatwierdzenia chlorku didecylodimetyloamonu PT 3 i PT 4 to 1 listopada 2022 r., data wygaśnięcia zatwierdzenia: 31 października 2032 r.

W wyniku oceny na potrzeby ww rozporządzenia nazwę alkil (C 12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C 12-C 16)) należy zmienić na alkil (C 12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1063 z dnia 28 czerwca 2021 r. zatwierdzające alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 3 i 4

W celu utrzymania ważności pozwoleń narodowych z gr. 3 i 4 zawierających jako substancję czynną wyłącznie alkil (C 12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu lub alkil (C 12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu jako ostatnią substancję czynną w trakcie programu przeglądu: do daty 01.11.2022 r. należy złożyć wniosek wg tzw procedur europejskich. W przeciwnym razie zgodnie z art. 89 ust. 3 rozporządzenia nr 528/2012 pozwolenia te wygasną 180 dni po terminie zatwierdzenia substancji czynnej.

Leave a Reply